Artikler

Artikler

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen bidrager gennem artikler i betydeligt omfang til den juridiske teori inden for flere specialeområder.

Det vil være muligt at downloade nogle af artiklerne. Dette kræver Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader kan downloades her.

Dato Forfatter Artikelnavn Medie
20.02.2016 Tommy V. Christiansen Sponsorbidrag kan være enten en reklameudgift eller en privatudgift. Omtale den 20. februar 2016 i Jyllands-Posten, Erhverv Weekend Jyllands-Posten, Erhverv Weekend
BilagStørrelse
2016.02.20_spoerg_om_penge.pdf228.16 KB
20.06.2015 Tommy V. Christiansen Offentlige arrangementer med fuld fradragsret. Omtale den 20. juni 2015 i Jyllands-Posten, Erhverv Weekend Jyllands-Posten, Erhverv Weekend
BilagStørrelse
2015.06.20_spoerg_om_penge.pdf352.93 KB
02.05.2015 Tommy V. Christiansen Fradrag for arbejdsværelse. Omtale den 2. maj 2015 i Jyllands-Posten, Erhverv Weekend Jyllands-Posten, Erhverv Weekend
BilagStørrelse
2015.05.02_spoerg_om_penge.pdf245.61 KB
11.04.2015 Tommy V. Christiansen Vedligeholdelsesudgifter i forældrekøbslejligheder. Omtale af fradragsmuligheder den 11. april 2015 i Jyllands-Posten, Erhverv Weekend Jyllands-Posten, Erhverv Weekend
BilagStørrelse
2015.04.11_spoerg_om_penge.pdf222.65 KB
04.04.2015 Tommy V. Christiansen Direktørens fødselsdagsfest - er der fradrag? Omtale den 4. april 2015 i Jyllands-Posten, Erhverv Weekend Jyllands-Posten, Erhverv Weekend
BilagStørrelse
2015.04.04_spoerg_om_penge.pdf218.44 KB
28.03.2015 Tommy V. Christiansen Fradrag for dobbelt husførelse. Omtale den 28. marts 2015 i Jyllands-Posten, Erhverv Weekend Jyllands-Posten, Erhverv Weekend
BilagStørrelse
2015.03.28_spoerg_om_penge.pdf258 KB
17.05.2014 Tommy V. Christiansen Stramme regler for fradrag for arbejdsværelse. Omtale den 17. maj 2014 i Jyllands-Posten, Erhverv Weekend Jyllands-Posten, Erhverv Weekend.
BilagStørrelse
2014.05.17_spoerg_om_penge.pdf393.52 KB
17.09.2012 Tommy V. Christiansen JUS 2012/38 - Selvstændig erhvervsmæssig virksomhed - læger - SKM2012.472.SR Ugens Kommentar, Magnus Informatik

Skatterådet fandt ved et bindende svar af 26/6 2012, at en læge, der drev virksomhed med plastikkirurgi, kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende vedrørende indkomst fra to forskellige privathospitaler, med hvem han havde indgået kontrakt om behandling af patienter. Der er tale om en enkeltstående afgørelse, hvor udførelse af opgaver for et privathospital er anset som selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.

BilagStørrelse
uge_2012-38.pdf197.51 KB
20.08.2012 Tommy V. Christiansen JUS 2012/34 - Maskeret udlodning - bestikkelse – dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Ugens Kommentar, Magnus Informatik

Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab havde placeret på en konto i Schweiz, måtte anses for tilgået hovedaktionæren personligt, og ikke, som anført af hovedaktionæren, var anvendt til bestikkelse af selskabets agent i Tyskland.

BilagStørrelse
uge_2012-34.pdf193.11 KB
11.06.2012 Tommy V. Christiansen JUS 2012/24 - Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere – SKM2012.353.HR Ugens Kommentar, Magnus Informatik

Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til staten udredt af rådgivere som følge af rådgiveres medvirken til salg af selskaber, der blev udsat for selskabstømning, kunne fradrages skattemæssigt.

BilagStørrelse
uge_2012-24.pdf194.62 KB
28.05.2012 Tommy V. Christiansen JUS 2012/22 - Driftsomkostninger – bonus til fratrådt direktør – ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Ugens Kommentar, Magnus Informatik

Fratrædelsesgodtgørelse, der trådte i stedet for udbetaling af bonus i opsigelsesperioden, kunne ikke fradrages hos arbejdsgiverselskabet, under hensyn til, at bonussen skulle beregnes som en procentdel af den ved salget af datterselskaber opnåede, ikke skattepligtige aktieavance.

BilagStørrelse
uge_2012-22.pdf189.46 KB
21.05.2012 Tommy V. Christiansen JUS 2012/21 - Driftsomkostninger – virksomhedsoverdragelse – stay on-bonus – SKM2012.250.LSR Ugens Kommentar, Magnus Informatik

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 11/11 2011, at en såkaldt stay on-bonus, der var knyttet til et salg af selskabet, ikke skattemæssigt kunne fratrækkes som en driftsomkostning. Landsskatteretten fandt det uden betydning, at den pågældende bonus også kunne udløses ved en børsnotering, ligesom Landsskatteretten fandt det uden betydning for afgørelsen, om bonussen blev beregnet ud fra stigningen i værdien af selskabets aktiekapital, eller om bonussen var et fast bruttobeløb. På linie med Højesterets dom ref. i SKM2009.271.HR var der ej heller fradragsret for udgifter til overarbejde til medarbejdere udløst som følge af salgsprocessen. Der er i sagen ikke taget stilling til karakteren af dette overarbejde, der må antages i al væsentlighed at bestå i udarbejdelse af sælgers due diligence.

BilagStørrelse
uge_2012-21.pdf198 KB
12.05.2012 Tommy V. Christiansen Start eller udvidelse af virksomhed. Omtale af reglerne om fradrag for udgifter til etablering eller udvidelse af virksomhed den 12. maj 2012 i Erhverv Weekend. Jyllands-Posten, Erhverv Weekend
BilagStørrelse
2012.05.12_spoerg_om_penge.pdf297.33 KB
07.05.2012 Tommy V. Christiansen JUS 2012/19 - Driftsomkostninger – forgæves afholdte udgifter til ingeniør- og arkitektbistand – etablering – SKM2012.238.HR Ugens Kommentar, Magnus Informatik

Højesteret afviste ved en dom af 30/3 2012 at anerkende fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a for forgæves afholdte udgifter til ingeniør og arkitektbistand i forbindelse med projektering af en virksomheds tredje driftscenter.

BilagStørrelse
uge_2012-19.pdf187.28 KB
05.05.2012 Tommy V. Christiansen Fradrag for istandsættelse af studenterhybler - omtale den 5. maj 2012 i Jyllands-Posten, Erhverv Weekend Jyllands-Posten, Erhverv Weekend
BilagStørrelse
Fradrag for vedligeholdelsesudgifter185.76 KB
20.02.2012 Tommy V. Christiansen JUS 2012/8 - Driftsomkostninger – ventureselskaber – management fee - SKM2012.13.HR Ugens Kommentar, Magnus Informatik

Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at et selskabs udgifter til et management fee var fradragsberettiget som en driftsomkostning. Højesterets dom indebærer en ændring af TfS 2010, 265 ØL.

BilagStørrelse
uge_2012-08.pdf191.18 KB
18.02.2012 Tommy V. Christiansen Når ægtefæller driver firma sammen. Omtale af skattereglerne for fælles virksomhed den 18. februar 2012 i Jyllands-Posten, Erhverv Weekend Jyllands-Posten, Erhverv Weekend
BilagStørrelse
2012.02.18_spoerg_om_penge.pdf200.73 KB
26.11.2011 Tommy V. Christiansen Væk med multimedieskatten - goddag til beskatning af fri telefon. Omtale af lovforslaget om ophævelse af multimediebeskatningen den 26. november 2011 i Jyllands-Posten, Spørg om Penge. Jyllands-Posten
BilagStørrelse
4f2937fe7d4e0.pdf243.13 KB
23.04.2011 Tommy V. Christiansen Fradrag for bestikkelse. Omtale af reglerne om fradrag for bestikkelse, repræsentation og reklame den 23. april 2011 i Jyllands-Posten, Spørg om Penge. Jyllands-Posten
BilagStørrelse
4f293802b5bbb.pdf194.51 KB
05.02.2011 Tommy V. Christiansen Skat kræver sit, når forretning og ferie blandes. Omtale af reglerne for beskatning af forretningsrejser og ferie den 5. februar 2011 i Jyllands-Posten, Spørg om Penge Jyllands-Posten
BilagStørrelse
4f29380480e55.pdf194.1 KB

Sider

Vil De vide mere?
Tag kontakt til Advokatfirmaet på tlf. 70 11 08 00.