Kontakt

Tlf: 70 11 08 00
Fax: 70 11 08 01
E-mail: tvc@tvc.dk
Kørselsvejledning

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen bistår danske og internationale erhvervsklienter med viden og erfaring inden for en lang række juridiske specialdiscipliner.

Advokatfirmaets virksomhed er baseret på et veldefineret koncept, der bl.a indeholder et omfattende internt regelsæt vedrørende indsamling, udvikling og formidling af viden, og bygger i alle relationer på en streng etisk grundholdning.

Advokatfirmaet har en omfattende undervisnings- og kursusvirksomhed på højere læreanstalter, ved efteruddannelse af advokater og revisorer inden for bl.a. skatteret, selskabsret, entrepriseret, fast ejendom, insolvensret, lejeret og immaterialret. Advokatfirmaet bidrager samtidig i betydeligt omfang til den juridiske teori inden for flere specialområder.

I Tax Directors Handbook 2014 anføres, at Aarhus-based Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen´s 17-lawyer tax group enjoys an excellent reputation. Torben Bagge and leading tax litigator Tommy V. Christiansen are recommended.

I Legal 500/2014 fremhæves advokat (H), cand.merc.(R) Tommy V. Christiansen indenfor hovedområdet skatteret som én blandt 8 "leading individuals". Endvidere peges på, at "Arhus-based Advokatfirmaet Tommy V Christiansen enjoys an excellent reputtion." samt at "Torben Bagge and leading tax litigator Tommy V Christiansen are recommended." På området Dispute resolution anføres, at Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen´s Tommy V. Christiansen is a well-known tax litigator. Videre fremhæves advokat Leo Jantzen  indenfor "insurance cases".

I Legal Experts 2013 er advokat Tommy V. Christiansen udpeget som highly recommended indenfor henholdsvis skatteret og procesret.

I Corporate INTL Magazines 2012 er advokat (H), cand.merc.(R) Tommy V. Christiansen kåret som en blandt "50 Best Lawyers in Denmark" på grundlag af hans ekspertise indenfor skatteret.

I Legal 500/2009 peges på, at advokat (H), cand.merc.(R) Tommy V. Christiansen "...is recognised throughout the market as a tax litigation "star"."