Kontakt

Tlf: 70 11 08 00
Fax: 70 11 08 01
E-mail: tvc@tvc.dk
Kørselsvejledning

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen bistår danske og internationale erhvervsklienter med viden og erfaring inden for en lang række juridiske specialdiscipliner.

Advokatfirmaets virksomhed er baseret på et veldefineret koncept, der bl.a indeholder et omfattende internt regelsæt vedrørende indsamling, udvikling og formidling af viden, og bygger i alle relationer på en streng etisk grundholdning.

Advokatfirmaet har en omfattende undervisnings- og kursusvirksomhed på højere læreanstalter, ved efteruddannelse af advokater og revisorer inden for bl.a. skatteret, selskabsret, entrepriseret, fast ejendom, insolvensret, lejeret og immaterialret. Advokatfirmaet bidrager samtidig i betydeligt omfang til den juridiske teori inden for flere specialområder.